/
ارسال ایمیلتماس با ماورود اعضانقشه سایتصفحه اصلی
/
 
English |
۱۳۹۳/۸/۱۰
.
درمانگاهها

درمانگاهها

 

مرکزدرمانی

تخصص های پزشکی موجود

امکانات پاراکلینیکی

آدرس وشماره تلفن

ملاحظات

 

درمانگاه تخصصی شماره ۱ اصفهان (درمانگاه شهید اصغر شعبانی)

پزشک عمومی ، کودکان ، داخلی ، قلب و عروق ، داخلی مغز و اعصاب ، چشم ، فوق تخصص کلیه ، روانپزشکی

داروخانه ، آزمایشگاه ، الکتروکاردیوگرافی ، تزریقات و پانسمان ، تغذیه

اصفهان - خيابان چهارباغ بالا - جنب دادگاه انقلاب اسلامي -كوچه باغ زرشك -تلفن:۶۲۵۸۲۳۳

درمانگاه شماره۱(درمانگاه شهید شعبانی) به عنوان مرکز تخصصی با رویکرد High Risk Clinic جهت بیماران دیابتیک فعالیت دارد.

 

 

درمانگاه تخصصی شماره ۲  شهید برهانیان اصفهان

پزشک عمومی،داخلی،داخلی مغزواعصاب، کودکان ، زنان و زایمان ، روانپزشکی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه، رادیولوژی دندان ، مامایی ،الکتروکاردیوگرافی ،تزریقات وپانسمان

اصفهان - خيابان مسجد سيد - ابتداي خيابان پنج رمضان -تلفن:۳۳۵۴۰۴۱

مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد: ۳۳۵۴۰۴۱-۳۳۶۴۴۱۰-۳۳۶۵۰۳۶

 

درمانگاه تخصصی شماره۴ اصفهان (اعلمی هرندی)

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان ، مامایی، پاپ اسمیر و الکتروکاردیوگرافی

اصفهان - ميدان احمد آباد - خيابان احمد آباد - درمانگاه شماره ۴(اعلمي هرندي)-تلفن:۲۲۵۳۲۹۸

 

 

درمانگاه عمومی شماره۷ اصفهان (خیام)

پزشک عمومی ، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان،الکتروکاردیوگرافی

اصفهان - خيابان خيام - جنب بانك سپه -كوچه مسعود -تلفن:۲۳۳۶۰۸۳

 

 

درمانگاه تخصصی شماره۸ (خوراسگان)

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات وپانسمان ، مامایی و الکتروکاردیوگرافی

اصفهان - خوراسگان- خیایان جی - كوچه تأمين اجتماعي - جنب شعبه تأمين اجتماعي -تلفن :۵۲۲۸۹۴۱

 

 

درمانگاه عمومی اردستان

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه، رادیولوژی دندان ، مامایی ،تزریقات و پانسمان، الکتروکاردیوگرافی

اردستان-میدان شهیدمدرس-خیابان شهیدمدرس-تلفن:۰۳۶۲۵۲۴۷۷۰۲

 

 

درمانگاه تخصصی رهنان

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان ، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

اصفهان - رهنان- خيابان شريف شرقي- نرسيده به فلكه شاهد -لفن: ۳۳۲۳۵۷۸

 

 

درمانگاه تخصصی شماره ۲ خمینی شهر

پزشک عمومی ، کودکان و دندانپزشک

داروخانه، رادیولوژی دندان ،تزریقات و پانسمان،الکتروکاردیوگرافی

خميني شهر - میدان بوعلی-خیابان بوعلی -تلفن:۳۵۱۶۷۰۰

 

 

درمانگاه تخصصی شهرضا

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

شهرضا - بلوار مطهري - نرسيده به ميدان مفتح - روبروي خيابان آزادگان-تلفن: ۰۳۲۱۳۲۴۴۸۰۳

 

 

درمانگاه عمومی فریدن

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،رادیولوژی دندان،تزریقات و پانسمان و الکتروکاردیوگرافی

داران - انتهاي خيابان گلستان شهدا -تلفن:۰۳۷۲۴۲۲۴۴۵۸

 

 

درمانگاه عمومی فریدونشهر

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه ، تزریقات و پانسمان و الکتروکاردیوگرافی

فريدونشهر - خيابان شريعتي -كوچه حافظ-تلفن:۰۳۷۲۵۲۲۴۰۰۰

 

 

درمانگاه عمومی قدس

پزشک عمومی و فوق تخصص آسم وآلرژی اطفال

داروخانه،آزمایشگاه ،رادیولوژی،تزریقات و پانسمان ،ادیومتری، اسپیرومتری، اپتومتری و الکتروکاردیوگرافی

اصفهان - خیابان عباس آباد - جنب اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان-تلفن:۲۳۴۳۷۰۰

 

 

درمانگاه عمومی گز برخوار

پزشک عمومی ، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

گزبرخوار - بلوار خواجه نصيرالدين طوسي-تلفن: ۰۳۱۲۵۷۲۲۰۵۸

 

 

درمانگاه عمومی گلپایگان

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

گلپايگان - خيابان سلمان فارسي-تلفن:۰۳۷۲۳۲۲۷۰۰۵

مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد: ۳۲۳۷۳۷۱- ۰۳۲۷

 

درمانگاه تخصصی مبارکه

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه ، رادیولوژی دندان،تزریقات و پانسمان ،مامایی، الکتروکاردیوگرافی

مباركه - بلوار شهيد دكتر شريعتي - خيابان شهيد باهنرتلفن:۰۳۳۵۵۲۳۰۳۲۱

مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد: ۵۲۲۸۰۱۳-۰۳۳۵

 

درمانگاه عمومی میمه

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،رادیولوژی دندان،تزریقات و پانسمان و الکتروکاردیوگرافی

میمه-خیابان انقلاب اسلامی-خیابانگلزارشهدا-تلفن:۰۳۱۲۴۲۲۳۳۳۱

 

 

درمانگاه تخصصی امام محمد باقر(ع)-نجف آباد

پزشک عمومی ، داخلی ، کودکان ، زنان و زایمان ، فوق تخصص کلیه ، روانپزشکی و دندانپزشک

داروخانه ، الکتروکاردیوگرافی ، تزریقات و پانسمان

نجف آباد - چهار راه شهرداري - خيابان شيخ بهايي شمالي - جنب شعبه تأمين اجتماعي-تلفن:۰۳۳۱۲۶۴۲۲۲۸

درمانگاه به عنوان درمانگاه اقماری بیمارستان فاطمه الزهرا(س)   نجف آباد فعالیت دارد.

 

درمانگاه عمومی نایین

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه، رادیولوژی دندان ، مامایی ، بهداشت خانواده ، تزریقات و پانسمان، الکتروکاردیوگرافی

نايين - خيابان حافظ - خيابان تأمين اجتماعي- درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان نايين -تلفن:۰۳۲۳۲۲۶۰۸۹۲

مرکز مذکور فقط در شیفت صبح فعالیت دارد

 

درمانگاه عمومی نطنز

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،   تزریقات و پانسمان، الکتروکاردیوگرافی

تلفن:۰۳۶۲۴۲۴۵۲۴۹

مرکز مذکور فقط در شیفت صبح فعالیت دارد

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه دندانپزشکی حضرت ولی عصر(عج)

دندانپزشک

رادیولوژی دندان

اصفهان-خیابان حضرت ولی عصر(عج)-جنب شعبه3تأمین اجتماعی
تلفن:2260060

مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد: 2282524

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی