آمارعملکردطرح تکریم ارباب رجوعارتباط با مسئولینگالری تصاویردستورالعملها وبخشنامه هاآشنایی با مدیریت درمان
به پرتال مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خوش آمدید
نتایج مسابقه سیمای قرآنی امام علی(ع)

مسابقه سیمای قرآنی امام علی (ع)
ردیف نام و نام خانوادگی شماره کارمندی محل خدمت نمره
1 خدابخش زارعی 528940 مدیریت درمان 40
2 اکبر آشوری   مدیریت درمان 37
3 جعفر نبی   مدیریت درمان 37
4 راضیه کریمی 530010 مدیریت درمان 40
5 پریوش بهرامی 530173 مدیریت درمان 40
6 پروانه خسروی 527551 مدیریت درمان 35
7 مهدیه ابراهیمی 679657 مدیریت درمان 40
8 زهره قاسم پور 528353 مدیریت درمان 37
9 مریم پزشکزاده 528233 مدیریت درمان 37
10 الهام احسانی 528224 مدیریت درمان 37
11 فرحناز اقبال 527409 مدیریت درمان 37
12 طلیعه جهانمردی 529005 مدیریت درمان 37
13 سیده زهرا افضلی 528459 مدیریت درمان 36
14 حمید خضری 528329 مدیریت درمان 38
15 مهدی محمدخانی 528612 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
16 سیما صالحی 528389 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
17 مسلم امینی 529880 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
18 مهناز هوشی 527513 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
19 علیرضا برهانیان 527730 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
20 اکرم خشاوی 527759 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
21 آزیتا عظیمی 528170 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
22 ژینوس پورشفائی 528216 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
23 زهرا حمیدی پور 528197 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
24 فاطمه صادقیان 528861 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
25 زهرا سعیدی 621305 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
26 دکتر ناهید هدایت 527534 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
27 نرگس رضوانی 527915 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
28 حاج علی محمودی 527492 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
29 امیررضا شکری زاده   درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
30 حوری کیانفر 528755 درمانگاه شماره 8 خوراسگان 34
31 حسین قاسمی 527837 درمانگاه قدس 34
32 سعید حق شناس 528355 درمانگاه قدس 34
33 دکتر مریم فیروزنیا 528604 درمانگاه قدس 37
34 جواد زارعان 528828 درمانگاه قدس 37
35 نسرین کثیری 528505 درمانگاه شماره 2 30
36 شیدا جعفری 527253 درمانگاه شماره 2 30
37 زهرا شریفی 528892 درمانگاه شماره 2 30
38 علیرضا سیلاوی 528618 درمانگاه شماره 2 36
39 ابراهیم حسن زادگان 527427 درمانگاه شماره 2 37
40 نفیسه میری 528518 درمانگاه شماره 2 36
41 منیژه بگلری 528035 درمانگاه شماره 2 36
42 لیلا ابراهیمیان 528991 درمانگاه شماره 2 37
43 مهران رستم شیرازی   درمانگاه شماره 2 30
44 علیرضا صابری 529579 درمانگاه شماره 2 30
45 سید جعفر موسوی 527777 درمانگاه شماره 2 33
46 بهجت موسوی 527563 درمانگاه شماره 2 30
47 فرحناز نادیان 528118 درمانگاه شماره 2 30
48 احمد شیاسی 528175 درمانگاه شماره 2 30
49 مرتضی دادخواه 529595 درمانگاه شماره 2 30
50 زهرا پرورش 529546 درمانگاه شهرضا 37
51 مریم خواجه   درمانگاه شهرضا 35
52 منصور خان احمد 528901 درمانگاه شهرضا 37
53 مهدی شاه علی 528827 درمانگاه شهرضا 37
54 مصطفی شاه علی 527876 درمانگاه شهرضا 37
55 دکتر فرزانه حسینی 529545 درمانگاه شهرضا 37
56 مهدیه مظلومی 530014 درمانگاه شهرضا 37
57 سکینه بهرامیان 530051 درمانگاه شهرضا 35
58 علیرضا داودی 529804 درمانگاه شهرضا 33
59 سارا جلیلی 529515 درمانگاه شهرضا 33
60 هما رمضانی 529189 درمانگاه شهرضا 35
61 رویا عشقی 528738 درمانگاه شهرضا 35
62 لیلا کاظمپور   درمانگاه شهرضا 34
63 سعید رحیمیان 528408 درمانگاه شهرضا 36
64 صغری کیانی 527562 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
65 محمد دستجردی 528228 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
66 دکتر سعید مانی   درمانگاه ولیعصر(عج) 38
67 مهناز برقی   درمانگاه ولیعصر(عج) 38
68 مهناز عباسی 529686 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
69 مرضیه کرمعلی 530142 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
70 دکتر میترا خان احمدی   درمانگاه ولیعصر(عج) 38
71 اکرم مرادی 527924 درمانگاه ولیعصر(عج) 36
72 زیبا کلباسی 527567 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
73 دکتر فرهاد صدری طباطبایی 527511 درمانگاه ولیعصر(عج) 38
74 دکتر سعید مظاهری   درمانگاه ولیعصر(عج) 36
75 زهرا فصیحی زاده 528606 درمانگاه 4 36
76 زهرا نکوئی نیا   درمانگاه 4 34
77 روح اله ابراهیمی 529499 درمانگاه 4 33
78 اعظم جزی   درمانگاه 4 36
79 سحر نظام زاده 530057 درمانگاه 4 36
80 معصومه نظری پور 529890 درمانگاه 4 36
81 ناهید چرخستانی   درمانگاه 4 36
82 مریم ترابی 529356 درمانگاه 4 36
83 دکتر فاطمه عرفانی   درمانگاه مبارکه 30
84 حشمت اله نجفی 527938 درمانگاه مبارکه 30
85 مهزاد ملک محمدی 527786 درمانگاه مبارکه 31
86 مجتبی مشهدی علیزاده 527943 درمانگاه مبارکه 28
87 شیوا امینی 528964 پلی کلینیک فلاورجان 36
88 زهرا زینلی 530012 پلی کلینیک فلاورجان 36
89 قاسم حیدری 528034 پلی کلینیک فلاورجان 31
90 الهام گودرزی 527920 پلی کلینیک فلاورجان 33
91 رضوان انصاری 527793 پلی کلینیک فلاورجان 33
92 مرضیه نیکنامی 527472 اسناد پزشکی 38
93 فریبا بدیعی 527877 اسناد پزشکی 38
94 شهناز توسلی 527564 اسناد پزشکی 38
95 فاطمه نصاری 527934 اسناد پزشکی 39
96 سودابه صالحی 528527 اسناد پزشکی 39
97 مهین کوهی فایق 553693 اسناد پزشکی 39
98 عصمت بابایی   اسناد پزشکی 39
99 احمد رمضان تاش 527545 اسناد پزشکی 39
100 زهرا جمالی 528485 اسناد پزشکی 39
101 ویدا فتح اله زاده 528480 اسناد پزشکی 39
102 رضا اسدی 530059 اسناد پزشکی 37
103 مهدی صالحی خواه 527433 اسناد پزشکی 37
104 مهران ناظم زاده 527840 اسناد پزشکی 39
105 بهمن فضل الهی 529017 اسناد پزشکی 38
106 عبدالحسین محنتی زواره 528470 اسناد پزشکی 33
107 علی طالبی مزرعه شاهی 529025 اسناد پزشکی 38
108 سید علی اکبر موسوی 529429 اسناد پزشکی 38
109 علیرضا خسروی 529570 اسناد پزشکی 38
110 ابوالفضل نریمانی 528823 اسناد پزشکی 38
111 شاهین قیصری 529627 اسناد پزشکی 39
112 فرزانه حسینی نیا 527389 اسناد پزشکی 38
113 مهدی پوربافرانی 528510 اسناد پزشکی 38
114 معصومه هاشمیان 528119 درمانگاه میمه 36
115 دکتر محبوبه مختاری   درمانگاه میمه 36
116 حمیدرضا حیدری 528304 درمانگاه میمه 36
117 رضا زمانی 530141 درمانگاه میمه 37
118 زهرا حیدریان 528425 درمانگاه میمه 36
119 زهره کاکلی   درمانگاه میمه 36
120 مرتضی زلفی 527682 درمانگاه میمه 36
121 ناهید جنت 528116 درمانگاه میمه 36
122 علیرضا مهردوست 528210 درمانگاه میمه 36
123 دکتر شهین رشیدی تبار 646895 پلی کلینیک شاهین شهر 37
124 علی مانیان 527335 پلی کلینیک شاهین شهر 37
125 ابراهیم محسنی 528939 پلی کلینیک شاهین شهر 37
126 زهرا ادیبی 527949 پلی کلینیک شاهین شهر 37
127 دکتر ناصر سلجوقیان اصفهانی 527470 پلی کلینیک شاهین شهر 37
128 دکتر عاطفه اسماعیل زاده 529807 پلی کلینیک شاهین شهر 37
129 بابک قاسمی نیا 529682 پلی کلینیک شاهین شهر 37
130 نسیم روانصاری 528254 پلی کلینیک شاهین شهر 37
131 عبداله حق شناس 527628 پلی کلینیک شاهین شهر 31
132 فیروزه ماندگاری 529498 پلی کلینیک شاهین شهر 37
133 مرضیه رودسرابی 530606 پلی کلینیک شاهین شهر 37
134 فاطمه سپیانی 528843 پلی کلینیک شاهین شهر 37
135 حمید فرهمند 530102 پلی کلینیک شاهین شهر 34
136 پریسا اطمینانی 528279 پلی کلینیک شاهین شهر 37
137 فریبا علیدوست 528624 پلی کلینیک شاهین شهر 37
138 دکتر مریم بقائی 529079 پلی کلینیک شاهین شهر 37
139 دکتر صدیقه توکلی   پلی کلینیک شاهین شهر 34
140 لیلا مختاری 528521 پلی کلینیک شاهین شهر 37
141 بهرام حق شناس 527771 پلی کلینیک شاهین شهر 36
142 فردین علیخانی 528066 پلی کلینیک شاهین شهر 37
143 افسانه عطائی   درمانگاه 7 38
144 دکتر محمد عزیزالهی 527986 نجف آباد 36
145 ابوالفضل زهری 527642 نجف آباد 36
146 دکتر مهناز فتاحی 528717 نجف آباد 39
147 شوکت محمدی 529670 نجف آباد 26
148 اعظم غیور 527571 نجف آباد 26
149 پرهام پویان مهر   نجف آباد 28
150 کاوس محبی   نجف آباد 28
151 انسی سلکی 529359 نجف آباد 37
152 امین ا... مؤمنی 528887 نجف آباد 38
153 اکرم ولایتی 528478 نجف آباد 39
154 قدسیه خشاوی 528619 نجف آباد 39
155 فروغ فرقانی   نجف آباد 39
156 علیرضا نوربخش 528698 نجف آباد 28
157 افسانه شاملو جانی بگ 785895 نجف آباد 39
158 علیرضا چترایی 527963 نجف آباد 39
159 طرلان وفاداران 527807 نجف آباد 39
160 مهدی خادم المؤمنین   نجف آباد 39
161 ناهید سلمانی زاده 528787 نجف آباد 37
162 ناصر بهبهانی 529000 نجف آباد 34
163 مریم عابدینی 529047 نجف آباد 34
164 محمد کارشناس 528176 نجف آباد 35
165 عسگر مدهنی 529710 نجف آباد 35
166 احمدرضا زمانی 528112 نجف آباد 35
167 محمد حسناتی 529126 نجف آباد 35
168 محبوبه حقیقی 528724 نجف آباد 35
169 ملیحه آیت 528553 نجف آباد 33
170 امید توبه ئیها 529548 نجف آباد 36
171 مسعود طالبی 528895 نجف آباد 37
172 عصمت مردانی 527950 نجف آباد 37
173 ناصر خیابانی 772112 نجف آباد 37
174 سیاوش ظاهری 528248 نجف آباد 37
175 محسن حقیقی 527941 نجف آباد 37
176 جعفر قره داغی 216365 نجف آباد 37
177 ابراهیم کاظمی   نجف آباد 37
178 علیرضا محمدی 529379 نجف آباد 36
179 زهرا گل آوری 527529 نجف آباد 37
180 ندا حیدری   نجف آباد 37
181 قاسم شمسی 530557 نجف آباد 29
182 زهرا احمدی   نجف آباد 30
183 حسن جلالی پور 527702 نجف آباد 36
184 حیدر لطفی 529866 نجف آباد 35
185 رضا جاودان 527741 نجف آباد 37
186 مهدی رجائی 528825 نجف آباد 36
187 طاهره نیازمند   نجف آباد 37
188 فروزان فتح الهی 527940 نجف آباد 38
189 سید عزیز عظیمی 527805 نجف آباد 29
190 هاجر درخشان 529903 نجف آباد 29
191 علی شفیعی 528570 نجف آباد 32
192 ناصر حبیب الهی 528018 نجف آباد 39
193 احمد مهدیان 528877 نجف آباد 37
194 سید احسان موسوی 530042 نجف آباد 37
195 فاطمه قدیریان 528189 نجف آباد 36
196 لیلا عمویی 505 نجف آباد 36
197 رسول عباسیان 528515 نجف آباد 36
198 علیرضا امید 528482 نجف آباد 37
199 عزت اله باتوانی   نجف آباد 39
200 مجید عابدی 529434 نجف آباد 32
201 محمدعلی عمومی 527976 نجف آباد 35
202 مرضیه سلیمانی 527603 نجف آباد 39
203 احمد قربانی 528876 نجف آباد 35
204 مژگان طاهری 528270 نجف آباد 35
205 منصور رشیدی 527860 نجف آباد 37
206 عصمت فقهی 30400 نجف آباد 9
207 داود رحیمی 529497 نجف آباد 35
208 محمدرضا عرب 529891 نجف آباد 35
209 نجمه فقهی   نجف آباد 37
210 بتول یزدانی   نجف آباد 39
211 فرهاد عباسی 528620 نجف آباد 39
212 نجمه کاظمی 528731 نجف آباد 39
213 مهتاب تاپاک 502105 نجف آباد 39
214 اعظم بدیهی 527749 نجف آباد 38
215 فاطمه مهرآبادی 528788 نجف آباد 38
216 مرضیه سعیدی 529455 نجف آباد 39
217 جواد ایروانی 530028 نجف آباد 39
218 مهناز شکرالهی   نجف آباد 39
219 مجید شکرالهی   نجف آباد 39
220 محمد شکرالهی   نجف آباد 39
221 شهلا مهدیه 527864 نجف آباد 39
222 ولی اله قصری 528784 نجف آباد 37
223 مهری حاج علی عسگری 527726 نجف آباد 39
224 رضوان وفاپور 529944 نجف آباد 37
225 لیلا زارعان 529041 غرضی 38
226 محبوبه قربانی 528089 غرضی 38
227 علیرضا شیخیان   غرضی 38
228 جمالی مجملی 527664 غرضی 24
229 مهدی سعادت پور 527835 غرضی 38
230 باقر اسماعیلی   غرضی 24
231 قاسمعلی قدرتی 528954 غرضی 32
232 نصرا... بهشتیان 527298 غرضی 34
233 غلامرضا شکرانی 527797 غرضی 21
234 رضا کاظمی 529617 غرضی 20
235 مهدی رمضانی   غرضی 19
236 امیر انتظاری 529046 غرضی 35
237 باقر مرادی 527349 غرضی 35
238 حسینعلی معین فر 767 غرضی 35
239 ساناز نیکخو 528836 غرضی 34
240 پونه مرموری زاده 528617 غرضی 35
241 محمود کشتکار 529747 غرضی 31
242 ابراهیم مرموری زاده   غرضی 35
243 سکینه صالح 528817 غرضی 29
244 مرتضی انصاری پور 528415 غرضی 37
245 مهری ابراهیمی 530133 غرضی 33
246 آزیتا ادهمیان 527975 غرضی 29
247 محمدعلی خارین   غرضی 34
248 ملیحه بیگی   غرضی 23
249 حجت اله بگدلی 528814 غرضی 34
250 طاهری زهری 529402 غرضی 36
251 مریم براتی   غرضی 37
252 لیلا عشقی 528579 غرضی 36
253 سید فرج اله محمدی 527644 غرضی 36
254 باقر متین   غرضی 32
255 اله بخش قاسمی 527892 غرضی 37
256 مریم الماسی 696 غرضی 38
257 حسین ایروانی 527639 غرضی 32
258 ام البنین صالحی 528584 غرضی 33
259 نسرین مرادی 527917 غرضی 33
260 زهره سادات آبیاری 530392 غرضی 34
261 جواد صالحی   غرضی 38
262 رضا حیدری 528773 غرضی 35
263 فاطمه زینلی 530431 غرضی 32
264 فرشته سلیمی 528253 غرضی 32
265 زهره نریمانی 528792 غرضی 32
266 فرحناز خواجه علی   غرضی 34
267 اصغر زارعان   غرضی 29
268 مرتضی جلالی 528702 غرضی 34
269 کبری نریمانی   غرضی 32
270 زهرا شیرازی   غرضی 32
271 مرضیه مؤمنی 529352 غرضی 34
272 مریم روحانی   غرضی 34
273 امین نظام دلفاردی   غرضی 32
274 غلامعباس بصیریان 527880 غرضی 38
275 محمود توکلی 530496 غرضی 27
276 مرضیه عابدکریمی 530085 غرضی 35
277 بتول یخچالی 527508 غرضی 37
278 سعید ساعدی   غرضی 29
279 مرتضی اسماعیلی 528880 غرضی 35
280 سید حسین یاسینی 528919 غرضی 13
281 فاطمه جان نثاری 530001 غرضی 27
282 آزیتا قرائتی 529011 غرضی 31
283 زهرا کلانتری 527791 غرضی 35
284 افسانه خسروی 528198 غرضی 35
285 احمدرضا وحید دستجردی 527657 غرضی 35
286 محمدرضا زین العابدینی 528770 غرضی 35
287 محسن حافظ القرآنی 528653 غرضی 35
288 ذبیح ا... یزدانی 529884 غرضی 26
289 مهناز صادقی   غرضی 35
290 کبری کریمی 528882 غرضی 36
291 لیلا ملاک 527955 غرضی 35
292 لاله مساح 529416 غرضی 40
293 زهرا ترابی 529334 شریعتی 37
294 رقیه مصطفوی 528859 شریعتی 37
295 اکبر محمدی 530292 شریعتی 37
296 زهرا ضرغامی 529473 شریعتی 37
297 زهرا معینی 529009 شریعتی 33
298 مرتضی نصر 528029 شریعتی 32
299 غنی محمدی 527403 شریعتی 35
300 سعید علی عسگریان 529794 شریعتی 36
301 فریبا کاظمی 530284 شریعتی 34
302 اکرم هاشمی 529720 شریعتی 34
303 نسرین حاجی احمدیان 527769 شریعتی 38
304 یحیی کفشداران 530282 شریعتی 37
305 مریم دهقان 66129 شریعتی 34
306 ابراهیم نجاری 527857 شریعتی 36
307 اکرم عباسی 528359 شریعتی 35
308 حمیدرضا مهردوست 528984 شریعتی 39
309 اسداله میرزاخانی 530307 شریعتی 30
310 سعید اله حسینی 527662 شریعتی 29
311 اکرم مظاهری 528490 شریعتی 35
312 محمدعلی مؤذنی 528095 شریعتی 32
313 فاطمه حق نژاد 529121 شریعتی 28
314 محسن نصیری 528474 شریعتی 31
315 لیلا قنبریان 529129 شریعتی 32
316 مریم هادی زاده 528019 شریعتی 31
317 زهرا یداله پور 528211 شریعتی 31
318 پروین یزدانی 527393 شریعتی 31
319 غلامرضا شهرباف 527436 شریعتی 26
320 محمدرضا برمکی 527569 شریعتی 40
321 سید محمدرضا فیروزه 528435 شریعتی 40
322 محسن عشقی 528082 شریعتی 39
323 نرجس قنبری 800175 شریعتی 38
324 حسین یادگاری 528920 شریعتی 33
325 مهدی صادقی   شریعتی 31
326 آمنه جرست 530072 شریعتی 30
327 خدیجه محمودیه 529854 شریعتی 35
328 ملیحه ابراهیمی 528007 شریعتی 36
329 رضوان فرهنگ منش 88099 شریعتی 37
330 پروین ترکی 527459 شریعتی 37
331 افشین محمدی 528294 شریعتی 38
332 بتول یوسف زاده 528392 شریعتی 37
333 نادره رضائی زاده 528750 شریعتی 38
334 سید اسماعیلی هاشمی 527944 شریعتی 37
335 حسینعلی نجارپور 529333 شریعتی 35
336 محمد حسن کریمی نژاد 528965 شریعتی 35
337 حمید تفنگ ساز 527437 شریعتی 38
338 مریم طباطبایی 528658 شریعتی 38
339 مجید شیرانی 527815 شریعتی 38
340 میترا ادهمی 528535 شریعتی 36
341 فریدون کرمی 529696 شریعتی 37
342 غلامرضا ترکیان 527715 شریعتی 36
343 عباس افشاری 528381 شریعتی 35
344 مریم عمادی 528546 شریعتی 38
345 قدرت اله نظام زاده 528722 شریعتی 38
346 عباس باقریان   شریعتی 32
347 مرتضی شیرانی 527979 شریعتی 32
348 غلامرضا کاظمی 528062 شریعتی 32
349 زهرا حیدری   شریعتی 32
350 علی امامی 529493 شریعتی 37
351 افسانه موسوی 528870 شریعتی 40
352 مجید صالحی مقدم 527541 شریعتی 37
353 اصغر توازهی 529927 شریعتی 34
354 رضا غفرانی 528009 شریعتی 34
355 ملیحه یزدانی فر 528989 شریعتی 34
356 سید محمد طاهر حاج زرگرباشی 528588 شریعتی 35
357 جمال شهدادیان 527533 شریعتی 34
358 سید حسین موسوی 529536 شریعتی 35
359 محمود شریفی 529340 شریعتی 34
360 شهلا دهقانی 529815 شریعتی 32
361 رسول طاهری 527654 شریعتی 38
362 مهدی عبدالهی 528047 شریعتی 37
363 منوچهر صادقی 529214 شریعتی 29
364 سعید دل آور 529600 شریعتی 32
365 احمدرضا کبیری دینانی 527445 شریعتی 29
366 ناهید وفائی 527576 شریعتی 35
367 مهدی زارعان 529615 شریعتی 35
368 احمدرضا رفیعی الحسینی 528049 شریعتی 35
369 حجت اله ترابی 527467 شریعتی 36
370 آرمیتی آبادانی 527906 شریعتی 32
371 جواد کریمیان 529599 شریعتی 29
372 فاطمه حاج حسینی 527607 شریعتی 30
373 فاطمه محمدی حسین آبادی 529596 شریعتی 38
374 صنم بر صابری 528194 شریعتی 38
375 مهناز سلطانی 527899 شریعتی 38
376 اسماعیل انصاری 528641 شریعتی 38
377 سید محمد اعتصامی 527841 شریعتی 38
378 ایرج صالحی 528912 شریعتی 38
379 احمدرضا جواهرفروش 527328 شریعتی 37
380 اردشیر مومزایی 527338 شریعتی 24
381 زیبا بابادی 527647 شریعتی 32
382 مرضیه عسگری 66023 شریعتی 29
383 غلامرضا مولائی 528403 شریعتی 36
384 محبوبه فرجی 644844 شریعتی 36
385 مظفر محمدی 528911 شریعتی 37

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
 
 
۱۳۹۴/۹/۴
بیمه شدگان
دفترچه بیمه درمان
قوانین کمیسیونهای پزشکی
اقدامات لازم جهت حضور در کمیسیونهای پزشکی0
پیمان نامه تأمین اجتماعی با بیمه شدگان1
آشنایی با حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی2
مسابقات قران